19.04.2018
   

ISSS 2018   

ŠKOLENÍ 2018

  Pro uživatele našich programů pořádáme školení:

  Praha
  05.04.Stavební úřad - úvodní Krystal
  19.04.Stavební úřad - pokročilí Krystal
  12.04.Přestupky Krystal
  17.04.Památky Beránka
  24.04.Životní prostředí BeránkaPřihlásit >>>
  26.04.Informatici I KrystalPřihlásit >>>
  15.05.Informatici II KrystalPřihlásit >>>
  10.05.Koordinované stanovisko  KrystalPřihlásit >>>
  29.05.Úřad územního plánování  KrystalPřihlásit >>>


  Krystal José Martího 407/2, Praha 6
  Beránka   Na Beránce 57/2, Praha 6
  Flora Krapkova 439/34, Olomouc

   

NSESSS 2


  Od 01.05.2018 musí elektronické systémy spisových služeb (ESSS, eSSL),
  informační systémy spravující dokumenty (ISSD, AIS) splňovat
  Národní standard pro elektronické systémy spisové služby verze 2.

  Oslovili jsme dodavatele eSSL, se kterými jsou naše AIS propojeny (Asseco, ALIS, CNS, GEOVAP, GORDIC, ICZ, PilsCom, Softhouse, T-mapy, Triada a VERA). Jsme rádi, že většina z nich bude nadále podporovat i dosavadní rozhraní. Společnosti ICZ a T-mapy dosavadní rozhraní podporovat nebudou, společnost VERA nám informace neposkytla.

Národní archiv
   

GDPR

  Od 25.05.2018 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ... (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - zkráceně "Nařízení GDPR". Naše programy si s ním poradí.
  Předpokládáme, že si poradí i s novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zapracuje příslušné předpisy Evropské unie a nahradí současný zákon o ochraně osobních údajů. Tento zákon zřejmě nabude účinnosti až po 25.05.2018.
  Výhodou našich programů je, že zpracovávají osobní údaje "pro splnění právní povinnosti" podle článku 6 bodu 1 písm. c) Nařízení GDPR.

  Pro splnění informační povinnosti poskytneme přehled našich programů, který bude obsahovat účel zpracování, kategorie subjektu údajů, kategorie osobních údajů a kategorie příjemců. Informační povinnost bude možné splnit:
  - "ručně" v našich programech pomocí příkazu Hledej,
  - "automatizovaně" naším programem Poskytování informací, který rozšíříme o:
     1. funkci, která zobrazí příslušné informace ze všech našich programů,
     2. webovou službu, která poskytne tyto informace jinému informačnímu systému. Doporučujeme, abyste si program Poskytování informací zakoupili.

  Více informací získáte zdarma na našem semináři:

  Ochrana osobních údajů (GDPR) a Poskytování informací
  24.05. Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6    Přihlásit >>>

   

KONTAKT

VITA software s.r.o., IČO 61060631, Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6   Mapa

Kontakt vita@vitasw.cz +420 604 245 991
HotLine hotline@vitasw.cz +420 212 241 549
HelpDesk   www.vitasw.cz/helpdesk  
WWW www.vitasw.cz   www.stavebniurady.cz  
IDDS mhb9h6h

Beránka